Sağlık ve Erek Su

FLORÜR: Sularda bulunan florür, miktarına bağlı olarak faydalı ve zararlı olabilir. İçme suyunda tavsiye edilen değer maksimun 1 mg/lt'dir. Mevcut sularda bulunan florür miktarıda alışılmışın ( 0,07-0,10 mg/lt ) üstünde bir değer olup Erek Su'daki miktar 0,25 mg/lt'dir. Diş ve kemik sağlığı açısından çok yararlıdır. Ancak suda 1 mg/lt üzerinde olduğunda florisis hastalığına sebep olabilir. 0-7 yaş gurubundaki çocuklar için Erek Su'daki florür miktarı en ideal değerdedir.

KALSİYUM: Doğumdan yaşlılığa kadar, kemik, diş ve tırnakların sağlıklı oluşumunu ve devamını sağlamanın yanında kemik kaybının önlenmesi için gEreklidir. Yaş ilerledikçe kalsiyum emilimi azalır. Erek Su'daki kalsiyum miktarı 29.40 mg/L

MAGNEZYUM: Sinir sisteminin ve kasların gevşemesini sağlayan mineraldir. Sakinleşmeye yardımcı olduğu için " Anti-stres Minerali " olarak bilinir. Magnezyum kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde önemli bir rol alır. Magnezyum sağlıklı dişler ve sindirim sisteminin rahatlığı için gereklidir. Erek Su'daki magnezyum oranı 10.55 mg/L

Kalsiyum ve magnezyumun aşırısında ise böbrek rahatsızlıkları gözlenmektedir ayrıca sularda belirgin bir kirlilik arz etmektedir. Kaynatılan kaplarda kireç taşı tabakası oluşturmaktadır. Bu da hoş olmayan bir görüntü arz etmektedir.

Not: İçilecek olan suyun kalitesinin belirlenmesinde bakteriyolojik ve ağır metaller en önemli faktördür. Bu doğrultuda bakteriyolojik analizler sonucunda ;

Salmonella: Yiyecek zehirlenmelerine neden olur. Erek Su'da YOK

Shigella: Bakteriyel dizanterinin sebep olur. Erek Su'da YOK

Vibrio organizmalar: Koleraya sebep olur. Erek Su'da YOK

Sülfat redüksiyonu: Suda çürük yumurta kokusu verir. Son derece hızlı bir biçimde korozyona sebep olur. Erek Su'da YOK

Koliform: Hastalık yapıcı bakteri, insan ve hayvan dışkısında üreyebilen bakteri. Erek Su'da YOK

E. coli: Hastalık yapıcı bakteri, insan ve hayvan dışkısında üreyebilen bakteri. Erek Su'da YOK

Kısaca hangi bakteri akla geliyorsa, sıfır bakterili Erek Su'da YOK.

Cevser Holding